Tapflo
DOWNLOADS

Informationsbestemmelse Til Kunder hos Tapflo Danmark Aps

I henhold til artikel 13, stk. 1 og 2 i Persondataforordningen af 27. april 2016 (GDPR) kan vi oplyse, at:

1) Vi er administrator af dine personoplysninger som vores kunde. Vores oplysninger: Tapflo Danmark ApS, Rundmarken 22, 9800 Hjørring – CVR: 34057184.

2) Vi behandler kun de oplysninger, som du har givet os ved frivilligt samtykke i forbindelse med samarbejdet med os. Vi kan navnlig behandle følgende personoplysninger: Navn, efternavn, kontakttelefonnummer, e-mailadresse for dine repræsentanter, repræsentanter eller forretningsejere (såfremt personoplysninger er del af selskabsnavnet) samt dit CVR-nummer i relation til selskabets repræsentanter.

3) Vi behandler ikke såkaldte “personfølsomme oplysninger”.

4) Personoplysninger behandles:

  • for at udføre de serviceydelser, vi leverer - i overensstemmelse med din instruks eller indholdet i en aftale;
  • med henblik på markedsføring af vores serviceydelser og at kontakte dig;

5) Modtagere af dine oplysninger kan være selskaber, der samarbejder med os med henblik på at afvikle ordrer (f.eks. kurerselskaber, transportselskaber, underleverandører, postkontor). Eftersom vi er del af den internationale Tapflo-koncern, hvorunder vi anvender almindeligt software til ordrestyring, overlades dine oplysninger til moderselskabet - Tapflo Production LTD med hjemstedsadresse i Storbritannien - grundlaget for at overlade oplysninger inden for Tapflo-koncernen er relevante aftaler;

6) grundlaget for behandling er den indgåede aftale, frivilligt samtykke og administratorens legitime retlige interesse med hensyn til markedsføring af vores egne serviceydelser og databehandling inden for kapitalgruppen;

7) personoplysninger, som du giver os, opbevares i det tidsrum, der er nødvendigt for at opfylde aftalen og helt indtil du sender instruks om, at de skal slettes. Vi har brug for oplysninger om din ordrehistorik og nærmere oplysninger om det leverede udstyr for at yde dig service efter garantiens udløb samt opgradering og reparation af udstyr i hele levetiden, hvilket kan være umuligt eller meget vanskeligt, hvis du sletter disse oplysninger;

8) du har ret til indsigt i dine personoplysninger og ret til at rette, begrænse eller slette dem, ret til at overføre oplysninger, gøre indsigelse og trække dit samtykke tilbage til enhver tid, uden at dette påvirker lovligheden af behandlingen, som blev foretaget på grundlag af samtykke før tilbagetrækningen. Tilbagetrækning af samtykke til databehandling i aftalens løbetid kan forhindre administratoren i at opfylde nogle af de rettigheder, der er et resultat af samtykket i den indgåede aftale. En sådan instruks gælder heller ikke for oplysninger, der er nødvendige til at opfylde aftalen eller oplysninger, som administratoren er forpligtet til at behandle i overensstemmelse med gældende bestemmelser;

du har ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden, når du mener, at behandlingen af personoplysninger, du har givet, er i strid med bestemmelserne i Persondataforordningen af 27. april 2016 (GDPR);

afgivelse af dine personoplysninger er en forudsætning for indgåelse af aftalen. Hverken administratoren eller en enhed, til hvem dine personoplysninger er overdraget, anvender profilering i den betydning, der er angivet i Persondataforordningen, og træffer ikke beslutning om automatisk profilering;