Tapflo
DOWNLOADS

Casestudier

En af de store udfordringer med positive fortrængningspumper, er trykvariationer på pumpens afgangsside.

Afhængigt af pumpeprincippet, kan disse pulsationer være større eller mindre, men de er altid til stede.

Dette er en udfordring for pumpebrugeren. Pulsationerne kan være skadelige for produktet der pumpes, men de kan også være skadelige for udstyr installeret efter pumpen.

Afhængigt af intensiteten, kan de føre til støj og vibrationer, i rør og slanger,

Pulsationerne er især skadelige for ”downstream” monteret måleudstyr, som f.eks. flow- og trykmålere. Det gør det svært, at opnå præcis og repeterbar dosering/fyldning.

 

DT Tapflo aktive pulsationsdæmpere

Med DT pulsationsdæmpere, kan vi tilbyde en løsning på disse klassiske problemer.

DT-serie pulsationsdæmpere er optimerede for brug med Tapflo trykluftdrevne membranpumper, og er den mest enkle og effektive måde, at minimere trykvariationer på.

På grund af dæmpernes in-line design, kan produktet pumpes uden forøget modtryk, og uden risiko for produktbeskadigelse. Dette er af afgørende betydning, specielt ved omrøringsfølsomme produkter, viskøse produkter eller produkter med en høj koncentration af partikler. Det skal også nævnes, at de minimerede pulsationer, reducerer tryktabet i rørsystemet, hvorved pumpekapaciteten forøges.

Pulsationer i jeres proces? – Ikke med Tapflo!

“Aktive pulsationsdæmpere” – Tapflo pulsationsdæmperen samarbejde aktivt med produktets pulserende flow. Ved hjælp af forsyningen af trykluft, som tages direkte fra pumpens trykluft, er der altid samme lufttryk i pulsationsdæmperen som i pumpen.

Hvis trykket i rørsystemet mellem pumpeslagene falder, leverer den aktive dæmper automatisk et ekstra tryk mod det pumpede produkt. Dette betyder en markant reduktion i pulsationer.

Ydermere justerer pulsationsdæmperen automatisk, ved ændrede tryk og produkttyper.

Pulsationer i jeres proces? – Ikke med Tapflo!

Beskyttelse af kostbart og skrøbeligt måleudstyr, har højeste prioritet. Ved at anvende Tapflo pulsationsdæmpere, muliggøres en retvisende og driftsikker anvendelse af f.eks. et flowmeter.

 

Materialer og opgaver

De vedligeholdsfrie Tapflo pulsationsdæmpere, fremstilles i plastmaterialerne PE og PTFE, såvel som syrefast stål, poleret syrefast stål, stål og aluminium. De slidstærke og resistente membraner, fremstilles i PTFE, EPDM, NBR samt flere andre materialer. Med deres sandwich design og integreret metalkerne, byder de på lange gangtider. Ved særligt krævende opgaver, kan pulsationsdæmperne udstyres med dobbeltmembran, samt et såkaldt barrieresystem, som løbende overvåger membranernes tilstand.

Pulsationsdæmperne kan også leveres i sanitære og højtryksversioner.

Med opfyldelsen af ATEX Directive 2014/34/UE, kan Tapflo pulsationsdæmpere anvendes indenfor næsten enhver industri.

 

Pulsationer i jeres proces? – Ikke med Tapflo!

Fødevarer, pharma og kosmetik

Vores hygiejniske serie af Tapflo pulsationsdæmpere, finder anvendelse ved et utal af opgaver, indenfor fødevare, kosmetik og medicinalindustrien.

Vi har selvfølgelig mulighed for at efterleve alle internationale standarder, som f.eks. EN 10204, FDA, EC 1935/2004, EC10/2011 og USP VI.

Det unikke ”dead-zone-free” design, gør vores dæmpere lette at rengøre med CIP og SIP, og de er selvdrænerende hvis monteret vertikalt. Derved sikres det, at der ikke opbygges produktansamlinger, med efterfølgende bakteriedannelse. Dæmperne kan leveres med et udvalg af forbindelser (porte), som f.eks. Tri-clamp, DIN 11851, DIN 11864 med flere.

 

Kemi, overfladebehandling, spildevandsbehandling, keramik

Filterpresser og rørsystemer, som skal anvendes vibrationsfrit og med et stabilt fyldeflow, forbedret sprayydelse med stabilt flow er blandt de mange grunde til at anvende Tapflo pulsationsdæmpere.

 

Maling, tryk og emballageindustri

Sikring af konstant ikke-pulserende flow af maling, lak og coatings, sikres her ved anvendelse af de aktive automatisk regulerende Tapflo pulsationsdæmpere.

 

For anvendelse med alle typer fortrængningspumper!

Tapflo pulsationsdæmpere anvendes ikke alene, sammen med de unikke Tapflo membranpumper. De kan også anvendes i eksisterende systemer, sammen med andre fabrikater af membranpumper.

De kan også kombineres med elektriske pumper, med pulsationer: slangepumper (peristaltiske pumper), stempelpumper, membranpumper m.fl.

 

Plug-N-Pump

Specielt praktisk og pladsbesparende, er vores integrerede pulsationsdæmpere, der leveres som en del af vores TK-serie af trykluftdrevne membranpumper. Her leveres pumpe og dæmper, som en samlet brugsklar løsning.

Pulsationer i jeres proces? – Ikke med Tapflo!